Prawnik osobisty

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Jest to marka dedykowana dla osób fizycznych oraz ich rodzin, w tym prowadzących działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie organizacyjno-prawnej, szukających w zależności od potrzeb i oczekiwań kompleksowych usług prawnych pozwalających na optymalne zabezpieczenie i reprezentowanie interesów zarówno majątkowych jak i niemajątkowych.

Indywidualne podejście do sprawy w połączeniu z praktyką zawodową stwarza spore możliwości w rozwiązaniu doraźnych lub mogących powstać w przyszłości komplikacji prawnych.

Podstawowe filary współpracy opierają się na konkretnych i trwałych wartościach, które Nas nigdy nie zawiodły w relacjach z Klientami, a mianowicie:

  • Zrozumienie
  • Zaufanie
  • Zaangażowanie
  • Doświadczenie
  • Dyspozycyjność

Wypracowane zasady współpracy pozwalają na sprawne zdiagnozowanie istniejącego problemu, jego wnikliwą analizę i ocenę prawną prowadząc do przedstawienia określonych działań w ramach najkorzystniejszych dla Ciebie i Twoich bliskich rozwiązań prawnych w oparciu o Twoje potrzeby.

Ze szczególną uwagą podchodzimy do wsparcia emocjonalnego, wyciszenia emocji często towarzyszącym skonfliktowanym stronom oraz pomagamy w trudnych chwilach przez cały czas trwania postępowania. Dla Nas liczy się umiejętność sprawnego rozwiązania sprawy oraz dążenie do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Udzielamy bieżącej i wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie następujących specjalizacji:

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo umów

Prawo mieszkaniowe

Prawo pracy

Odszkodowania

Prawo konsumenckie

Prawo karne

r.pr. Michał Muchowicz, t: +48 793 667 775
Radca Prawny Michał Muchowicz kieruję praktyką indywidualną kancelarii.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym (sądowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa umów, prawa spadkowego, prawa odszkodowań i prawa konsumenckiego, a także w alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów (arbitraż, mediacje, negocjacje).

Więcej o Michale >>