Pro bono

Partnerzy Kancelarii doradzają w ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Ich rola polega m.in. na informowaniu osób fizycznych o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym oraz wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego. Mecenas Książkiewicz i Mecenas Muchowicz spotykają się więc na co dzień z szerokim spectrum problemów prawnych, pomagając osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zobacz referencje otrzymane od instytucji, którym pomagamy

Referencje otrzymane od Fundacji ``Honesta Vita`` z siedzibą we Wrocławiu
Referencje otrzymane od Fundacji Wsparcia Młodszych i Starszych Pokoleń z Zalesewa
Referencje otrzymane od Stowarzyszenia Przyjaciół Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego ``To My`` w Poznaniu