Publikacje

Agnieszka Książkiewicz współpracuje jako ekspert przy pierwszym portalu internetowym w całości poświęconym problemom związanym z wdrażaniem RODO: przewodnikporodo.pl. Poprowadziła również szkolenie za pośrednictwem portalu w zakresie monitoringu w świetle RODO.
Udziela odpowiedzi na pytania czytelników portalu.

Współtworzy papierową, aktualizowaną publikację dotyczącą nowych zasad przetwarzania danych osobowych po wdrożeniu RODO. W ramach tej aktualizacji opracowała między innymi następujące zagadnienia:

 • RODO w branży medycznej.
 • Jak reagować na otrzymane żądania w zakresie praw osób, których dane dotyczą,
 • Zakaz podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
 • Odpowiedzialność cywilna,
 • Jak w razie stwierdzenia naruszenia uniknąć kar finansowych w firmie,
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO),
 • Zasady stosowania monitoringu:
  – Monitoring w zakładzie pracy,
  – Monitoring w jednostkach samorządu terytorialnego,
  – Monitoring w szkole, przedszkolu lub placówce,
  – Monitoring mienia państwowego.
 • Ważne terminy do zachowania związane z inspektorem ochrony danych,
 • Nowe wytyczne Rady Europy z dnia 27 marca 2019 r. dotyczące danych związanych ze stanem zdrowia,
 • Wzór regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką prywatności,
 • Zmiany dotyczące samorządu terytorialnego,
 • Zmiany dotyczące ochrony zdrowia,
 • Zmiany dotyczące firm ubezpieczeniowych,
 • Wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków.

Mecenas Książkiewicz na bieżąco publikuje również artykuły z zakresu prawa pracy w czasopiśmie przeznaczonym dla pracowników pomocy społecznej zatytułowanym: Doradca w pomocy społecznej.

Działalność publikacyjna jest możliwa dzięki współpracy Kancelarii z wydawnictwem Forum Media sp. z o.o.