Prawo umów

Życie wokół nas jest zorganizowane i ułożone wg określonych stosunków cywilnoprawnych, w których dużą rolę odgrywają wszelkiego rodzaju umowy zawierane między osobami fizycznymi i prawnymi (spółki prawa handlowego) np. umowa sprzedaży, o dzieło, najmu czy zlecenia. Z zawartej umowy wynikają zarówno prawa, uprawnienia jak i obowiązki stron, o których warto wiedzieć aby można było z nich w pełni korzystać i nie narobić sobie problemów.

Prawnicy Kancelarii opracowują stosowne umowy zabezpieczające interesy majątkowe i niemajątkowe Klientów będących osobami fizycznymi i prawnymi, dokonują analizy i oceny ryzyka dotyczącego konsekwencji wynikających z zawarcia umów, zabezpieczamy przed nierzetelnymi kontrahentami oraz przygotowujemy stosowne klauzule umowne chroniące interesy Klienta.

 

Kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych oraz reprezentuje Klientów w sprawach:

  • analiza i ocena prawna umów cywilnych w obrocie prawnym
  • sporządzanie i weryfikacja umów cywilnych na każdym etapie sprawy
  • doradztwo prawne w zakresie wyboru i zawierania powszechnych umów cywilnych m. in. umowa sprzedaży, o dzieło, najmu i dzierżawy (najem okazjonalny), pożyczki, zlecenia, ubezpieczenia, darowizny, dożywocia
  • prawne zabezpieczenia realizacji umów m. in. poręczenia, weksle, kaucje, gwarancje ubezpieczeniowe
  • optymalizowanie umów cywilnych i zabezpieczanie interesów zgodnie z potrzebami Klienta m. in. umowa darowizny, dożywocia, poręczenia
  • analiza skutków prawnych niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań umownych
  • weryfikacja oraz ocena realizacji uprawnień i obowiązków umownych
  • dochodzenie roszczeń umownych przed sądami powszechnymi wynikających przede wszystkim z odpowiedzialności kontraktowej m. in. kary umowne
r.pr. Michał Muchowicz, t: +48 793 667 775
Radca Prawny Michał Muchowicz kieruję praktyką indywidualną kancelarii.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym (sądowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa umów, prawa spadkowego, prawa odszkodowań i prawa konsumenckiego, a także w alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów (arbitraż, mediacje, negocjacje).

Więcej o Michale >>