Michał Muchowicz

Radca prawny, mediator, negocjator. Zajmuje się kompleksową obsługą Klientów indywidualnych i biznesowych.
radca prawny Michał Muchowicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji US. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W latach 2013-2015 pracował jako asystent sędziego w sądach powszechnych (rejonowych, okręgowych) w Gorzowie Wlkp. i Poznaniu. Ukończył szkolenie zawodowe przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu uzyskując tytuł asystenta sędziego. Absolwent studiów podyplomowych WSB w Poznaniu na kierunku Negocjacje biznesowe i Mediacje, a nadto uczestnik szkoleń i warsztatów z zakresu negocjacji i mediacji oraz kompetencji miękkich. Mediator i negocjator. Prowadzi szkolenia.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym (sądowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa umów, prawa spadkowego, prawa odszkodowań i prawa konsumenckiego, a także w alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów (arbitraż, mediacje, negocjacje).

Jego obszar praktyki zawodowej obejmuje również prawo karne i wykroczeniowe, w tym prowadzenie postępowań w sprawach karnych i wykroczeniowych, w których występuje zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonego czy też pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Pracuje również w języku angielskim.

W wolnym czasie podróżuje i zwiedza, zwolennik wszelkich przejawów aktywności fizycznej, łączy przyjemne z pożytecznym. Interesuje go literatura faktu, miłośnik filmu i muzyki.

Doświadczenie zawodowe
  • doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi z Poznania, doradzając i prowadząc sprawy Klientom indywidualnym i biznesowym,
  • doradzał i obsługiwał jedną z większych grup motoryzacyjnych w Polsce,
  • pracował na stanowisku asystenta sędziego w sądach powszechnych zdobywając doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa,
  • z powodzeniem prowadził postępowania sądowe zarówno cywilne jak i karne,
  • z sukcesem uczestniczył w mediacjach i negocjacjach kończących się zawarciem ugody pozasądowej i sądowej,
  • doradzał i opiniował sprawy Klientów w ramach działalności w mediach społecznościowych,
  • współautor publikacji prasowych i internetowych w ramach współpracy z kancelariami prawnymi,
  • współautor szkoleń,
  • doradza i prowadzi sprawy Klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie prawa gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego, umów i karnego.

Potrzebujesz porady prawnej?