Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Odnosi się do stosunków powstałych w następstwie zawarcia umowy o pracę, jak również wszelkich innych kwestii związanych z zatrudnieniem oraz ubezpieczeniem społecznym, które kształtują prawa i obowiązki między pracodawcą a pracownikiem oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach świadczonych usług Kancelaria doradza i rekomenduje określone rozwiązania prawne na rzecz pracodawców, jak i pracowników, oraz osób ubezpieczonych, które nie zgadzają się z decyzją ZUS. Pomagamy pracodawcom aby w pełni zabezpieczyć ich interesy wynikające z zatrudnianie pracowników, a pracownikom udzielamy pomocy prawnej związanej z zatrudnieniem.

 

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego oraz reprezentuje Klientów w sprawach:

  • doradztwo i kompleksowa pomoc prawna w zakresie otrzymanego wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (w tym w zakresie tzw. dyscyplinarki), wypowiedzenia zmieniającego (w zakresie warunków pracy i płacy), wypowiedzenia z powodu likwidacji stanowiska pracy,
    prowadzenie spraw o niewypłacone w terminie wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • pomoc prawna w sprawach o mobbing,
  • konsultacje i negocjacje umów o pracę, umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy,
  • pomoc w uzyskaniu bądź sprostowaniu świadectwa pracy,
  • prowadzenie spraw dotyczących mienia powierzonego,
  • pomoc pracownikom korzystającym z uprawnień rodzicielskich,
  • doradztwo w zakresie wypadków przy pracy
r.pr. Michał Muchowicz, t: +48 793 667 775
Radca Prawny Michał Muchowicz kieruję praktyką indywidualną kancelarii.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym (sądowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa umów, prawa spadkowego, prawa odszkodowań i prawa konsumenckiego, a także w alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów (arbitraż, mediacje, negocjacje).

Więcej o Michale >>