Prawo spadkowe

Kiedy po śmierci osoby najbliższej następuje powrót do bieżącego życia każdy zaczyna się zastanawiać nad podjęciem konkretnych działań dotyczących spadku zmarłego. Rodzą się pytania: Co zrobić ze spadkiem – przyjąć czy odrzucić? Czy długi przejdą na moje dzieci? Czy mam prawo do zachowku? W jaki sposób dokonać podziału spadku po zmarłym?

Na gruncie prawa spadkowego powstają przede wszystkim sprawy związane ze stosownym zabezpieczeniem osób bliskich dla spadkodawcy na wypadek śmierci, wątpliwości w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku oraz spory pomiędzy spadkobiercami dotyczące schedy spadkowej po zmarłym. Niekiedy dochodzi do pominięcia najbliższych członków rodziny przez spadkodawcę w kwestiach majątku, którzy czują się pokrzywdzeni i niedocenieni.

Naszym Klientom staramy się zapewnić optymalne rozwiązania w kwestii zabezpieczenia schedy spadkowej, doprowadzić do ustalenia udziałów spadkowych poprzez stwierdzenie nabycia spadku, dokonać działu pozostawianego po zmarłym spadku czy opracować strategię procesową aby uzyskać korzystną zapłatę z tytułu przysługującego zachowku.

 

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego oraz reprezentuje Klientów w sprawach:

  • doradztwo prawne w zakresie sporządzenia testamentu, zapisów i poleceń testamentowych oraz ustanowienia wykonawcy testamentu
  • zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza, wyjawienie przedmiotów spadkowych
  • sprawy w przedmiocie uznania testamentu za nieważny
  • sprawy dotyczące uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia oraz wydziedziczenie
  • oświadczenia dotyczące przyjęcia bądź odrzucenia spadku
  • postępowanie w sprawach stwierdzenia nabycia spadku
  • sprawy o podział spadku – ustalenie składników majątkowych wchodzących w skład spadku oraz ich wartości, a także określenie sposobu podziału majątku spadkowego
  • roszczenia o zapłatę zachowku i obrona przed nimi
  • umowy dotyczące zbycia spadku i zrzeczenia się dziedziczenia
  • odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe
r.pr. Michał Muchowicz, t: +48 793 667 775
Radca Prawny Michał Muchowicz kieruję praktyką indywidualną kancelarii.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym (sądowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa umów, prawa spadkowego, prawa odszkodowań i prawa konsumenckiego, a także w alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów (arbitraż, mediacje, negocjacje).

Więcej o Michale >>