Prawo konsumenckie

Mając kilkuletnie doświadczenie w zakresie ochrony praw konsumentów Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie dochodzenia praw indywidualnego konsumenta przeciwko podmiotom mającym status przedsiębiorców, którzy nierzadko wykorzystując silniejszą pozycję na rynku odmawiają spełnienia uzasadnionych żądań swoich klientów w ramach reklamacji. Konsument świadomy swoich praw jest inaczej postrzegany i traktowany przez przedsiębiorców oraz ma możliwość zawarcia korzystnego i efektywnego porozumienia w swojej sprawie.

 

Kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych oraz reprezentuje Klientów w sprawach:

  • analiza umów pod kątem niedozwolonych klauzul umownych,
  • doradztwo w sporach z przedsiębiorcami, w szczególności w zakresie rękojmi i gwarancji,
  • realizacja uprawnień konsumenckich, np. prawa odstąpienia od umów zawartych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa
r.pr. Michał Muchowicz, t: +48 793 667 775
Radca Prawny Michał Muchowicz kieruję praktyką indywidualną kancelarii.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym (sądowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa umów, prawa spadkowego, prawa odszkodowań i prawa konsumenckiego, a także w alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów (arbitraż, mediacje, negocjacje).

Więcej o Michale >>