Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się kompleksowym wsparciem prawnym w zakresie dochodzenia odszkodowań w związku z powstałymi szkodami na osobie lub mieniu. Poza odszkodowaniem dochodzimy na rzecz Klientów zadośćuczynienia za doznane krzywdy i cierpienia fizyczne oraz psychiczne na rzecz poszkodowanego, w tym dla najbliższych członków jego rodziny. Kancelaria już na etapie przedsądowym – po dokonaniu oceny faktycznej i prawnej sprawy – podejmuje czynności w ramach zainicjowanych negocjacji do uzyskania optymalnego odszkodowania lub innych świadczeń na rzecz reprezentowanych osób lub ich rodzin.

 

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej oraz reprezentuje Klientów w sprawach:

  • analiza sprawy pod kątem prawa do odszkodowania
    Ocena stanu faktycznego i prawnego w przedmiocie dochodzenia stosownej kwoty tytułem odszkodowania, w szczególności: weryfikacja zasadności, wymagalności, wysokości i przedawnienia żądania zapłaty
  • czynności związane z ustaleniem podmiotu zobowiązanego do zapłaty odszkodowania
  • zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych w toku procesu sądowego
  • sprawy obejmujące szkody na osobie wynikające z obrażeń ciała – zwrot kosztów i wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją, koszty przygotowania do innego zawodu, przyznanie stosownej renty
  • sprawy obejmujące szkody w mieniu – kolizja lub wypadek drogowy, zniszczenie lub utrata rzeczy
  • sprawy o zadośćuczynienie pieniężne na rzecz poszkodowanego za doznaną krzywdę
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego poszkodowanego
r.pr. Michał Muchowicz, t: +48 793 667 775
Radca Prawny Michał Muchowicz kieruję praktyką indywidualną kancelarii.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym (sądowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa umów, prawa spadkowego, prawa odszkodowań i prawa konsumenckiego, a także w alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów (arbitraż, mediacje, negocjacje).

Więcej o Michale >>