Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rodzina to podstawowa grupa społeczna w ramach której powstają określone stosunki zarówno niemajątkowe jak i majątkowe tworząc związane z tym prawa i obowiązki. Dość często między członkami rodziny dochodzi do sporów budzących spore emocje i napięcia, co stwarza zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny oraz prowadzi do konfliktu między jej członkami. Przede wszystkim dlatego staramy się wyciszyć emocje i prowadzić dialog między skonfliktowanymi stronami, zapewnić optymalne rozwiązania dla naszych Klientów, udzielić im wsparcia na etapie rozmów przedsądowych, jak również w postępowaniu sądowym, oraz z determinacją walczyć o przysługujące im prawa.

 

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej oraz reprezentuje Klientów w sprawach:

  • rozwody i separacje
  • podziały majątku wspólnego i rozliczenia między małżonkami oraz partnerami
  • zabezpieczenia majątków małżeńskich m. in. rozdzielność majątkowa
  • świadczenia alimentacyjne na rzecz małoletnich dzieci, małżonków oraz innych osób, w tym zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych na czas trwania procesu sądowego
  • władza rodzicielska nad dziećmi
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • porozumienia rodzicielskie w sprawach kosztów utrzymania i wychowania dzieci, władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów
  • opieka nad małoletnim
  • zaspokajanie potrzeb rodziny oraz wypłata wynagrodzenia do rąk współmałżonka
r.pr. Michał Muchowicz, t: +48 793 667 775
Radca Prawny Michał Muchowicz kieruję praktyką indywidualną kancelarii.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym (sądowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa umów, prawa spadkowego, prawa odszkodowań i prawa konsumenckiego, a także w alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów (arbitraż, mediacje, negocjacje).

Więcej o Michale >>