Prawo rzeczowe i mieszkaniowe

Reguluje przede wszystkim instytucję własności i innych praw do rzeczy m. in. służebności, hipotekę czy posiadanie. Przepisy dotyczące stosunków prawnorzeczowych regulują m. in. ich powstanie czy zmianę. Przedmiotem prawa rzeczowego są rzeczy będące ruchomościami i nieruchomościami z czym związane są sprawy w przedmiocie sporu m. in. za bezumowne korzystanie z rzeczy, określenia sposobu zniesienia współwłasności czy zasiedzenia.

Kompleksowe doradztwo i konsultacje w ramach współpracy z Kancelarią pozwolą na skuteczne rozwiązania zabezpieczające własność. Ponadto opracowujemy stosowne klauzule umowne w przedmiocie rozliczeń nakładów i wydatków na rzecz, a także pomagamy w tworzeniu umów najmu lokalu o charakterze usługowo-handlowym oraz na potrzeby mieszkaniowe.

 

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego oraz reprezentuje Klientów w sprawach:

  • sprawy dotyczące określenia sposobu zniesienia współwłasności oraz zasiedzenia nieruchomości i ruchomości
  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
  • opracowanie projektów i negocjowanie umów nabycia i sprzedaży nieruchomości, oddawania nieruchomości do używania, w tym umów najmu i dzierżawy
  • rozliczenie nakładów i wydatków poczynionych na nieruchomości i ruchomości
  • doradztwo i konsultacje w zakresie ograniczonych praw rzeczowych m. in. hipoteka, służebności, użytkowanie
  • ustanawianie i znoszenie obciążeń na nieruchomościach
  • pomoc prawna przy ustanowieniu odrębnej własności lokalu
r.pr. Michał Muchowicz, t: +48 793 667 775
Radca Prawny Michał Muchowicz kieruję praktyką indywidualną kancelarii.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie i postępowaniu cywilnym (sądowym), ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa umów, prawa spadkowego, prawa odszkodowań i prawa konsumenckiego, a także w alternatywnych (pozasądowych) metodach rozstrzygania sporów (arbitraż, mediacje, negocjacje).

Więcej o Michale >>