Reklamacje

Wspieramy Klienta w procesie reklamacji od momentu jej wpłynięcia do etapu zakończenia.

Pomagamy pod kątem prawnym zweryfikować zasadność reklamacji, konsultujemy możliwe do podjęcia kroki prawne i pomagamy w stworzeniu odpowiedniej argumentacji prawnej i strategii działania. W razie potrzeby reprezentujemy Klienta przed sądem.

 

Szkolimy pracowników jak mają postępować z roszczeniami klientów.

r.pr. Agnieszka Książkiewicz, t: +48 665 801 818
Radca Prawny Agnieszka Książkiewicz kieruję praktyką korporacyjną kancelarii.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym zagadnieniami dotyczącymi rękojmi i gwarancji, prawem umów handlowych, prawem spółek, prawem pracy oraz ochroną danych osobowych. Doradza w transakcjach z elementem międzynarodowym. Prowadzi szkolenia.

Więcej o Agnieszce >>