Prawo umów

Zabezpieczamy naszych Klientów na każdym etapie współpracy z kontrahentem.

Zajmujemy się przygotowywaniem, negocjowaniem oraz opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym, a także doradzamy w razie ewentualnych sporów powstałych na tle zawartych umów na etapie przedsądowym i sądowym. Tworzymy wzory umów do wykorzystania w bieżącej działalności.

r.pr. Agnieszka Książkiewicz, t: +48 665 801 818
Radca Prawny Agnieszka Książkiewicz kieruję praktyką korporacyjną kancelarii.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym zagadnieniami dotyczącymi rękojmi i gwarancji, prawem umów handlowych, prawem spółek, prawem pracy oraz ochroną danych osobowych. Doradza w transakcjach z elementem międzynarodowym. Prowadzi szkolenia.

Więcej o Agnieszce >>