Prawo pracy

Prawo ubezpieczeń społecznych

Służymy wsparciem w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Konsultujemy każdy etap trwania stosunku pracy, opiniując i przygotowując wzory umów (np. o pracę, o zakazie konkurencji) oraz innych niezbędnych dokumentów. Pomagamy skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę bądź rozwiązać ją bez wypowiedzenia.

Doradzamy w razie kontroli oraz reprezentujemy Klientów w razie sporów.
Tworzymy regulaminy pracy i wynagradzania.

r.pr. Agnieszka Książkiewicz, t: +48 665 801 818
Radca Prawny Agnieszka Książkiewicz kieruję praktyką korporacyjną kancelarii.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym zagadnieniami dotyczącymi rękojmi i gwarancji, prawem umów handlowych, prawem spółek, prawem pracy oraz ochroną danych osobowych. Doradza w transakcjach z elementem międzynarodowym. Prowadzi szkolenia.

Więcej o Agnieszce >>