Opinie prawne

przygotowywane na zlecenie Klienta

Przygotowujemy opinie prawne w obszarze, w którym działają bądź w którym chcą działać nasi Klienci.

W opiniach zawsze wskazujemy zalety i wady proponowanych rozwiązań, pomagając podjąć Klientowi najlepszą dla niego decyzję oraz starając się maksymalnie ograniczyć ryzyko

r.pr. Agnieszka Książkiewicz, t: +48 665 801 818
Radca Prawny Agnieszka Książkiewicz kieruję praktyką korporacyjną kancelarii.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym zagadnieniami dotyczącymi rękojmi i gwarancji, prawem umów handlowych, prawem spółek, prawem pracy oraz ochroną danych osobowych. Doradza w transakcjach z elementem międzynarodowym. Prowadzi szkolenia.

Więcej o Agnieszce >>