Compliance

przygotowywanie regulaminów i innych dokumentów

Dbamy, aby Klienci działali zgodnie z prawem.

Opracowujemy polityki, instrukcje i procedury niezbędne w prowadzonej działalności. Dbamy o ich aktualność oraz kompleksowość.
Tworzymy m.in. odpowiednie regulaminy, w tym regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną i polityki prywatności. Dostosowujemy posiadane dokumenty do bieżących zmian w prawie

r.pr. Agnieszka Książkiewicz, t: +48 665 801 818
Radca Prawny Agnieszka Książkiewicz kieruję praktyką korporacyjną kancelarii.

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym zagadnieniami dotyczącymi rękojmi i gwarancji, prawem umów handlowych, prawem spółek, prawem pracy oraz ochroną danych osobowych. Doradza w transakcjach z elementem międzynarodowym. Prowadzi szkolenia.

Więcej o Agnieszce >>